Vervangen en aanpassen van soft- en hardware in elke RWZI in Vlaanderen

Situatie

In Vlaanderen beheert Aquafin 230 installaties waarbij de meesten werken met verouderde soft- en hardware van bijna 15 jaar oud. De hardware, zoals PLC’s, zijn na die periode meestal end-of-life, waardoor er geen ondersteuning meer mogelijk is.

Taak

Na het aanleveren van een gedetailleerd lastenboek, vereist voor de aanbesteding, werd Reditech geselecteerd als partner.
Onze taak bestaat uit de configuratie van de hardware en de programmatie van de software.

Actie

Gezien er op 15 jaar tijd heel wat regelgevingen veranderen, denken wij bij Reditech actief mee met Aquafin om er voor te zorgen dat alle software herschreven wordt met inachtneming van de nieuwe standaarden.

Eerst start de voorbereiding van de werken met het omvormen van I/O lijsten. Nadien beginnen we met het programmeren van de PLC en het herschrijven van het SCADA systeem, waarbij we ook de beelden en user interfaces aanmaken. Daarnaast voorzien wij ook de installatie van alarmen en de koppeling met pompstations (indien van toepassing).

Ten slotte worden er per installatie schriftelijke specificaties opgesteld. Aan de hand van die documentatie kan iedere operator de installaties bedienen, zonder enige vereiste voorkennis.
Reditech verbindt zich er tevens toe de kennis te dragen van alle bestaande installaties, waardoor we interventies
en aanpassingen zelfstandig kunnen uitvoeren.

Resultaat

Door de vernieuwing van de rioolwaterzuiveringsstations dragen we direct bij aan de verbetering van het milieu. Na de zuivering kan het voorheen verontreinigde water nu met een verhoogde kwaliteit terugvloeien naar de rivieren en beken.

Enkele cijfers:

  • Alle RWZI's in Oost- en West-Vlaanderen
  • 79 aangepaste PLC's
  • 43 aangemaakte SCADA systemen
  • 14 pompstations gekoppeld
  • 3 dagen opstarttijd
  • 4 uur maximale stilstand watertoevoer

Johan Michielsen, Projectmanager Asset Management, Aquafin

Voor het vernieuwen van zowel PLC als Scada software is Reditech een betrouwbare partner. De ingenieurs hebben ruime technische ervaring en hebben de spirit om problemen om te zetten in uitdagingen. Dankzij hun flexibele manier van werken worden afspraken naar timing steeds gehaald. Hun open communicatie maakt het mogelijk om elk project efficiënt op te volgen.