In Deurne, nabij Antwerpen, beheert Aquafin een unieke site, die 24/7 bemand is. Naast de biogasinstallatie bevindt er zich op de uitgebreide site ook een slibdroger en waterzuiveringsinstallatie, een ongeziene combinatie in Vlaanderen.

Situatie

In de biogasinstallatie wordt het slib, afkomstig uit de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's), aangewend om gas op te wekken. Dat gas wordt op zijn beurt gebruikt om de platen van de droger te verwarmen, die het slib verder verwerkt tot pellets.

Taak

De fakkel, die los staat van de brander, dient het teveel aan gestockeerd gas te verbranden. Ook wanneer het biogas niet voldoet aan de vooropgestelde kwaliteit voor de brander wordt dit afgefakkeld. De fakkel  en brander waren sterk verouderd, waardoor zij moeite kregen om de productie bij te houden.

Actie

Om een goed beeld te krijgen van de biogasinstallatie is Reditech gestart met een uitgebreid vooronderzoek tijdens een shutdown. Na de vervanging van de brander en fakkel dienden we de PLC’s aan te passen en te vernieuwen. Het herschrijven van de noodsystemen vormde de basis voor de daaropvolgende programmeerwerken. Reditech voorzag ondermeer de aansturing van de veiligheidssystemen van de gastank, de integratie van alarmen en de aansturing van de nieuwe gasbrander en fakkel. Tevens worden er aan de hand van het herwerkte SCADA-systeem constant meetpunten gemonitord, zodat de operatoren sneller kunnen ingrijpen bij storingen. Deze metingen zijn achteraf steeds op te vragen aan de hand van logfiles. 

Resultaat

De aanpassingen binnen de biogasinstallatie te Deurne hebben als gevolg dat de gehele productiecapaciteit benut kan worden, met een gegarandeerde veiligheid. Dankzij deze hernieuwbare energie kan het slib op een ecologische wijze verwerkt worden.